Info uit 200x

Deze informatie komt uit 200? en is inmiddels verouderd. Wel is het nog steeds lezenswaardig!

Informatie over de schaapskudde en de herders te Elspeet

door Christiene Mouw

De kudde bestaat uit 160 schapen die verzorgd en gehoed worden door het echtpaar Cos en Christien Mouw. Iedere morgen om negen uur vertrekt Christien vanaf de schaapskooi aan de Stakenbergerweg 5, richting heide. Over de "Schapendrift" worden de schapen langs de bospaden naar de heide gedreven, waar ze 375 ha. heideterrein begrazen en de heide in stand houden door gras en opslag van jonge boompjes en struiken uit de heide weg te grazen.

foto van schaapskudde

Foto Cees Buys

Ondertussen doet Cos het werk in de schaapskooi. Hij vult de ruiven met kuilvoer en er worden verse balen schoon stro gestrooid in de kooi. De waterbakken worden gevuld. En tegen de tijd dat Christien om twaalf uur weer met de kudde bij de kooi aankomt, worden de deuren opengezwaaid en de schapen naar binnen gelaten. Dit gebeurt het hele jaar door, in alle seizoenen en op alle dagen van het jaar; 365 dagen dus. Het hierboven beschrevene kunt u aantreffen in het najaar, de winter en in het voorjaar.

Gedurende de zomermaanden juli en augustus zijn de schapen niet in de kooi te vinden. Dit vanwege milieuwetten, ons opgelegd door "Den Haag". Zij verblijven dan "s nachts buiten in een omrasterd weiland op de heide, vanwaaruit Christien "s morgens vertrekt met de kudde en waar Cos de schapen "s middags hoedt.

foto van schaapskudde

Foto Rob Kruitbosch

foto van schaapskudde

Foto Lokhorst

Wel zijn in deze twee zomermaanden de kudde en de herder iedere woensdagmorgen om tien uur bij de kooi aan te treffen. Cos houdt daar voor de toeristen zijn "praatje" van half elf tot elf uur. Gevolgd door een korte demonstratie van de herder met de hond. Daarna verlaten herder, hond en kudde de kooi en worden de mensen in de gelegenheid gesteld nog een eindje mee te lopen tot aan het wildrooster, waarna de herder alleen verder trekt. Dit gebeuren is gratis.

foto van schaapskudde

Foto Lokhorst

Ook het "Schaapscheerdersfeest" dat elk jaar op de eerste zaterdag in juli wordt gehouden bij de schaapskooi, is gratis toegankelijk. Het is een uniek gebeuren, dat ieder jaar opnieuw duizenden bezoekers trekt. De schapen worden nog op ouderwetse wijze geschoren door twaalf scheerders van Veluwse origine en wel met de knipschaar. Er staan vele kramen rondom de kooi waar van alles te koop is. En voor de kinderen zijn er erg leuke attracties. Welkom dus!

Christien Mouw, die tevens schrijfster is, heeft twee boeken geschreven over haar leven tussen de schapen. Door haar belevenissen temidden van de ruige en vaak eenzame natuur op te schrijven, heeft ze tientallen lezers de vreugde van het "natuurbeleven" aangereikt. Haar boeken "Schemering" en "Omzwervingen" zijn voor 15,95 euro te koop bij de V.V.V. kantoren en bij de Heidevlinder.

foto van schaapskudde

Foto Rob Kruitbosch

De lammertijd valt in de maanden december en januari. Midden in de winter dus. Rondom Kerst kunt u bij Cos en Christien in de kooi tientallen lammetjes zien ronddartelen. Maar ook in deze periode hebben de dieren behoefte aan heide en trekt Christien dagelijks met de moederdieren het veld in terwijl Cos de bakken met lammerkorrels vult en de lammeren nu even de ruimte hebben om vrij rond te huppelen door de kooi. Het is zeker de moeite waard om dan eens een kijkje in de kooi te gaan nemen. U zult er altijd pasgeboren lammetjes aantreffen, of zelfs de geboorte van een lam meemaken.

foto van schaapskudde

Foto Lokhorst

Omstreeks half april gaan de lammeren mee de heide op. Ze zijn dan flink genoeg om de grote afstanden te kunnen afleggen die de schapen dagelijks gaan. En zo hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben over het wel en wee van de Elspeter schaapskudde gedurende het hele jaar rond.

foto van schaapskudde

Foto Rob Kruitbosch

Tot ziens in het veld of bij de kooi!

de herders: Cos en Christien Mouw

Christien was ambassadrice van de inmiddels opgeheven Stichting Bomen Over Leven.

Valide CSS!   Valide HTML5!