JRN

Jongerenraad Nunspeet

Vanaf de oprichting op februari 2000 t/m oktober 2001 was ik voorzitter van de Jongerenraad Nunspeet (JRN). De JRN was ingesteld door de Gemeente om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over alles wat jongeren in onze gemeente aangaat. In de tijd van mijn voorzitterschap was de JRN een actieve organisatie met een brede vertegenwoordiging vanuit alle groepen jongeren. Mijn laatste voorstel was een haalbaarheidsonderzoek voor een skatebaan in Elspeet te beginnen.

In 2004 schrijf ik een open brief aan B&W over de toekomst van de JRN. Ik adviseer op de JRN op te heffen. Ook in de pers wordt er aandacht aan besteed:

Hoewel in 2005 en daarna nog oplevingen plaatsvonden, is de de Jongerenraad per 2008 opgeheven. De vertegenwoordiging van jongeren gaat nu via de WMO-Raad van de gemeente Nunspeet.

De JRN was zelfstandig en was een goede organisatie om kennis te maken met gemeentepolitiek, vergadertechnieken, geduld, etc. Omdat de JRN zelfstandig was vroeg het besturen van de JRN ook de nodige tijd en aandacht.

De website van de JRN bestaat nu niet meer. Het oude adres was: www.jongerenraad.net

-- Evert Mouw

Deze pagina stond vroeger op de persoonlijke site van Evert Mouw

Valide CSS!   Valide HTML5!